عربی سال اول دبیرستان

پاسخ تمارین عربی سال اول دبیرستان

معرفی

این وبلاگ توسط اینجانب مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی و قرآنی ملاصدرا 2 ساخته و تنظیم شده و این وبلاگ رو تقدیم می کنم به معلم عربی گلم آقای مهندس سید احسان ساداتی.
راستی آقای مهندس سید احسان ساداتی یک وبلاگ دارن که آموزش قواد عربی و ترجمه ی متن دروس تمامی رشته های در آن هست:arabi-novin.blogfa.com
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 11:57  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس اول

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:52  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس دوم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:51  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس سوم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:50  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس چهارم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:49  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس پنجم

جهت مطالعه به ادامه مطلب راجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:48  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس ششم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:47  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس هفتم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:46  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس هشتم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:45  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس نهم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:44  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  | 

تمارین درس دهم

جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:43  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  |