عربی سال اول دبیرستان

پاسخ تمارین عربی سال اول دبیرستان

تمارین درس نهم

تمرین اول

عین الصحیح از النحطا فی العبارات التالیة : صحیح و غلط در عبارت های زیر معین كن:

1. قصد الامام (ع) بحركته . اصلاح امّةٍ رسول الله (ص)
امام (ع) با حركتش اصلاح امت پیامبر خدا را قصد كرد
صحیح

2. انّ الساقد قبل توبة «حرّ»
همانا خدا توبه حر را پذیرفت .
صحیح

3 . وصلت قافله الامام (ع) الی الكوفة
كارون امام علی (ع) به كوفه رسید
غلط

4 . ما ارسل اهل الكوفة الرسائل لدعوة الامام (ع)
اهل كوفی برای دعوت امام (ع) نامه ها نفرستادند
غلط

 تمرین دوم به عهده دانش آموز است(طبق فرموده ی دبیر محترم)

تمرین سوم

  اكمل الفراغ بالصیغة المناسبة .
جاهای خالی را با صیغه مناسب پركن

 

1. یَرفَعُ الْعملُ الصّالحُ درجة الانسانِ . (یَرْفَعُ – تَرفَعُ – یَرفعانِ)
2. العملُ الصالحُ یَرْفَعُ درجة الانسانِ (یَرْفَعْ – تَرْفَعُ – یرفعان)
3. العلمُ و الایمانُ یُقرّبانِ الانسانَ الی الله . ( تُقرّبانِ ، یُقربانِ ، یُقّرِبُ)
4. یُقرّبُ العلمُ و الایمانُ الانسانَ الی الله .( یُقرّبان ، تُقرَبُ ، یُقرّبُ )
5. المؤمنون یُصدقونُ و لا یكذبون‌ابداً . (یُصْدقون َ ، یَصْدُقُ، یصدقانِ)
6. یصدق المؤمنون َ و لا یكذبون ابداً . (یصدقُ - یصدقونَ – یصدقانِ)
7.الاُمهاتُ یتعبنَ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد ِ ( تُتْعبنَ ، تُیعبْنَ ، تَُتْعبُ)
8 – تُتْعِبُ الأمهاتُ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد (تُتْبّعنَ ، یُتْعِبْنَ ، تُتْعِبُ)

تمرین چهارم و پنجم مطابق فرموده ی دبیر محترم باید نوشته شود.

تمرین ششم

  املا الجرون من كلمات العبارات التالیة .
جدول را از كلمه ها و عبارت های زیر پر كن
1. یبشرُ الله المؤمنَ برحمته . خدا مؤمن را به رحمتش مژده می دهد

2. یا موسی .... أخْرجْ قولكَ من الظّلمات الی النّور . ای موسی قوم خودت را از تاریكی ها به سوی نور درآور

3. و ذكُروا نعمة الله علیكم ......
و نعمت خدا را بر خودتان یاد آورید

4. الْحسنةُ تذهبُ السّمیة . نیكی بدی را می برد

انواع فاعل :
اسم ظاهر --> الله
ضمیر بارز --> و
ضمیر مستتر --> انت ، هی

مفعول به جار و مجرور :
مفعول به --> المؤمن ، قومُ ، نعمة َ، السّیئةُ
جار و مجرور--> رحمة ، من الظّلمات ، الی النّور ، علیكم

 تمرین هفتم

  ترجمه های زیر را به عربی برگردان :

1. علم ، انسان را به خداوند نزدیك می كند.
الْعلمُ یُقرّبُ الانسانَ الی الله

2. وقت نماز رسیده است، الان می رویم و نماز می خوانیم .
قَدْ خانَ وقتُ الصّلاة ، نذهَبُ الْآنَ و نُصلّی .

3. آن ها نور حق را ندیدند و از حقیقت دور شدند
اولئك ما ابعدوا نور الحقّ و ابْتعدوا عن الحقیقة

 

پرتوهای قرآنی‌:
الف – در كدام آیه از مشتقات «غفر» بكار نرفته است؟

1. و استغفرالله انّ الله كان غفوراً رحیما .
و از خدا آمرزش بخواه كه او آمرزنده و مهربان است

2. و ما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملون
و خدا از آنچه می كنید غافل نیست

3. و انأ ادْعوكم الی الغدیر الغفار
و من شما را به خدای توانای بی همتا و آمرزنده دعوت می كنم

 

ب: پیام آیه شریفه ی «اتأمرونَ النّاسَ‌ بالبّر و تنسونَ انْفُسَكُمْ » كدام است؟

باید امر به معروف كرد
انسان باید به علم خود عمل كند
لزوم نهی از منكر را نباید فراموش كرد
انسان باید خود نیكوكار باشد سپس دیگران را به كار نیك سفارش كند

 

تست های كنكوری درس 9 :

1 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) یا حسین بایعٌ انتَ اوْ تُسلّمُ : ای حسین بیعت كن یا تسلیم شوی
ب) هذه الكوفة تبْدو منْ بعید . این كوفه اصلاً دور نیست
ج) اَضد انتُمْ بعثتُم لی رسائل : پس آیا شما نامها به من نفرستادید
د) لقد رأیتَ مُدُن َ العالم . شهرهای جهان را دیده ای
2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) وزّغَ : تقسیم كرد
ب) علینا : به نفع ما
ج) النّهج : راه
د) النّعیم :‌بهشت
3 – ترجمه ی كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) عَذَبَ : شیرین شد
ب) خَذَلَ : خوار كرد
ج) ای :‌آری
د) الطّاغیة :‌آزاده
3-فاعل چه اعرابی دارد؟
الف) نصب
ب) جر
ج) رفع
د) جزم
4 – مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) فاعل همیشه اسم ظاهر است
ب) فاعل همیشه بعد از فعل می اید
ج) فاعل همیشه مرفوع است
د) هر فعلی فاعلی دارد
6 – مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) در صیغه های مخاطب و متكلم فاعل به صورت ضمیر می آید
ب) هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید فعل به صورت مفرد می آید
ج) صمیر مستتر با چشم دیده نمی شود و بر زبان هم جاری نمی شود
د) فعل همیشه و از هر جهت تابع فاعل خود است
7 – هر جمله (سافر تشخصًٌ الی بلادٍ كثیرة ) نوع فاعل كدام است؟
الف)‌ضمیر بارز
ب) ضمیر مستتر
ج) اسم ظاهر
د) این جمله فاعل ندارد
8 – در جمله (شاهَدَ الرّجُلُِ انواعاً مختلفة من الحیاة )مفعول به كدام است؟
الف) انواعاً
ب) الرّجُلُ
ج) من الحیاة
د) مختلفة
9 – در جمله (الحسنة تُذْهِبُ السیّئة ) فاعل كدام است؟
الف) تُذهبُ
ب) الحسنة ُ
ج) السّیئة
د) ضمیرمستتر هی
10 – كدام گزینه (الطّلابُ.... فی الامتحان ) را كامل می كند؟
الف) نجحَ
ب) نجحوا
ج) نجَحَتْ
د) نَجَحْنَ
11 – كدام گزینه جمله (لأمهاتُ ....مِنْ اجلنا) را كامل می كند؟
الف) تَعَبْنَ
ب) تَعَبَتْ
ج) تعبْن
َ د) تَعِبَ
12 – در جمله (مسألة ُ اَحدٌ اصدقانه) مفعول به كدام است؟
الف) أمد
ب) اصدقانة
ج) سألَ
د) ضمیر«هُ»
13 - در جمله (اُذكروا نعمة الله علیكم) فاعل كدام است؟
الف) نعمةَ
ب) الله ِ
ج) ضمیر بارز «و»
د) ضمیر مستتر «انتم»

+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:44  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  |